Mesto Nemšová 2022

Pre mesto Nemšová sme spracovali účelový energetický audit verejného osvetlenia, projektovú dokumentáciu výmeny verejného osvetlenia a technickú špecifikáciu pre verejnú súťaž na výmenu a rekonštrukciu VO.