Blog

osvetlenie pracovísk

Osvetlenie vnútorných pracovísk Pri navrhovaní vnútorného osvetlenia pracovísk musíme dbať na tri základné podmienky. Prvou podmienkou je zraková pohoda pre pracovníkov z dôvodu dobrého pocitu v práci a dosiahnutí vyššej produktivity a kvalitnejšieho pracovného výkonu. Druhá podmienka je dosiahnuť dostatočný vizuálny výkon, kedy si pracovníci aj pri ťažkých situáciách zvládajú plniť svoje pracovné povinnosti, ako […]