Osvetlenie

Návrh a realizácia osvetlenia

  • Osvetlenie domov, bytov, obchodných, priemyselných a skladových prevádzok, historických a sakrálnych objektov
  • 3D vizualizácia osvetlenia
  • Výpočty a návrhy osvetlenia podľa platných STN EU noriem
  • Realizácie a revízie osvetlenia
  • Vývoj LED riešení na mieru