osvetlenie pracovísk

Osvetlenie vnútorných pracovísk

Pri navrhovaní vnútorného osvetlenia pracovísk musíme dbať na tri základné podmienky. Prvou podmienkou je zraková pohoda pre pracovníkov z dôvodu dobrého pocitu v práci a dosiahnutí vyššej produktivity a kvalitnejšieho pracovného výkonu. Druhá podmienka je dosiahnuť dostatočný vizuálny výkon, kedy si pracovníci aj pri ťažkých situáciách zvládajú plniť svoje pracovné povinnosti, ako aj pri dlhšej pracovnej dobe. Tretia sa zaoberá bezpečnosťou. Je potrebné zvoliť dostatočné osvetlenie pracoviska vzhľadom na bezpečnosť pracovníkov.

Rozloženie jasu

Viditeľnosť úlohy priamo ovplyvňuje rozloženie jasu v zornom poli, ktoré vplýva na úroveň, akou sa dokáže ľudský zrak adaptovať na úlohu. Zaistením dobrého prispôsobenia adaptačného jasu docielime zvýšenie zrakovej ostrosti, kontrastnej citlivosti a efektívnosti očných funkcií. Z dôvodu udržania zrakovej pohody musíme odstrániť faktory ako nadmerný jas spôsobujúci oslnenie, nadmerné kontrasty jasu spôsobujúce únavu nepretržitou adaptáciou zraku a veľmi nízky jas a veľmi nízke kontrasty jasu, ktoré majú za následok monotónne a nepodnecujúce pracovné prostredie.

Osvetlenosť

Miesto zrakovej úlohy a jej bezprostredné okolie musí mať dostatočnú osvetlenosť, ako aj jej rozloženie, aby človek vnímal zrakovú úlohu rýchlo, bezpečne a pohodlne. Hodnoty uvedené v tabuľke 1. sú hodnotami udržiavanej osvetlenosti a zabezpečia dostatočný zrakový výkon a zrakovú pohodu.

Odporúčané osvetlenosti v mieste zrakovej úlohy

V tabuľke 1. sú hodnoty udržiavanou osvetlenosťou v mieste vykonávania zrakovej úlohy. Táto úloha je umiestnená na porovnávacej rovine, ktorá môže byť horizontálna, vertikálna alebo naklonená. Hodnota priemernej osvetlenosti nemôže byť nižšia ako udáva tabuľka 1. Hodnoty musia byť dodržané aj pri akomkoľvek veku a stave osvetľovacej sústavy. Existujú aj výnimky, kedy sa požadovaná udržiavaná osvetlenosť môže znížiť, a to ak sú kritické detaily nezvyčajne veľké, prípadne majú vysoký kontrast alebo vykonávaná úloha trvá nezvyčajne krátky čas.

Osvetlenosť bezprostredného okolia zrakovej úlohy

Pri veľkých zmenách osvetlenia v priestore môže nastať v okolí úlohy namáhanie zraku a nepohoda. Bezprostredné okolie môže byť osvetlené menej ako miesto zrakovej úlohy ale nemôže byť nižšie ako je uvedené v tabuľke 1.

tabulka 1