Slovenské cukrovary s.r.o. Sereď

Pre nášho klienta Slovenské cukrovary s.r.o. sme poskytli dlhodobé odborné a legislatívne poradenstvo v oblasti zasielania nameraných údajov do systému ISOM/OKTE.