RONA 2019

V spolupráci s firmou Lightech sme vypracovali čiastkový energetický audit podľa zákona č.321/2014 pre prevádzku v Lednických Rovniach. Podieľali sme sa na audite osvetlenia.